Om Flerveis Kommunikasjon

Lena Petersson startet Flerveis Kommunikasjon i 2015, og har på kort tid fått flere kunder og samarbeidspartnere innen reiseliv, media og luftfart på kundelisten.

 Dagens kunder er både lokale, nordiske og internasjonale, og for å møte ulike kunders behov har Flerveis knyttet til seg et nettverk av samarbeidspartnere både lokalt  og i Norden.

Flerveis bistår sine kunder med å løse ulike kommunikasjons utfordringer, og en av Lena Peterssons fremste leveranser er å være rådgiver og sparringspartner for eiere, ledere, andre kommunikatører og kommunikasjons miljøer.

Flerveis jobber strategisk og operativt innenfor virksomhets profilering og selskaps kommunikasjon, markeds-PR, samfunnskommunikasjon, krisekommunikasjon og beredskap.