Om Flerveis Kommunikasjon

Lena Petersson startet Flerveis Kommunikasjon i 2015, og har på kort tid opparbeidet seg flere kunder og samarbeidspartnere. Flerveis sine kunder er innen Reiseliv, Media og Luftfart - både norske, nordiske og internasjonale. For å møte ulike kunders behov har Flerveis knyttet til seg et nettverk av flere samarbeidspartnere både i Norge og Norden.

Flerveis Kommunikasjon bistår sine oppdragsgivere med å løse ulike kommunikasjonsutfordringer. Dette innebærer kommunikasjon ut til omverden og internt i en organisasjon. En av Lena Peterssons fremste leveranser er å være rådgiver og sparringspartner for eiere, ledere, andre kommunikatører og kommunikasjonsmiljøer.

Flerveis Kommunikasjon jobber strategisk og operativt innenfor virksomhetsprofilering og selskapskommunikasjon, markeds-PR, samfunnskommunikasjon, krisekommunikasjon og beredskap.

I dette ligger strategiutvikling, budskapsutvikling, mediehåndtering, markedskommunikasjon, beredskap- og krisekommunikasjon samt endringskommunikasjon og endringsledelse.

Flerveis Kommunikasjon har kontor sentralt i Oslo.